PROIECT

Servicii integrate în Comuna Ileanda
POCU/827/5/2/139980

DURATĂ

Durată de implementare:
01.04.2021 – 31.03.2023

VALOARE

Valoare totală proiect:
4.842.887,85 lei

COFINANȚARE

Valoare cofinanțare UE:
4.600.743,46 lei

BENEFICIAR

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC

PARTENERI

Comuna Ileanda și Asociația GAL Valea Someșului

NOUTĂȚI

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Echipa proiectului și-a propus, cu ajutorul finanțării obținute, să acționeze pentru reducerea numărului persoanelor aflate în situații de risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată a localității Ileanda, județul Sălaj. În Ileanda, membrii echipei de proiect se vor adresa cu prioritate populației de etnie romă, care reprezintă circa 10% din populație și care este cea mai expusă riscurilor marginalizării atât din punct de vedere social, cât și economic.

+ 0
Servicii integrate
+ 0
Servicii ocupare
+ 0
Servicii calificare
+ 0
Servicii angajare